Om Heatwood

Heatwood är ett företag som tillverkar och säljer värmebehandlat trä enligt den patenterade metoden ThermoWood®. Heatwood är den enda tillverkaren av ThermoWood® i Sverige.

Företaget grundades 2007 av Gustav och Erik Åström med hjälp av deras far Birger Åström. Lars Rennerfelt har också varit en drivkraft i projektet med sin mycket stora erfarenhet av entreprenörskap och hur man startar industriverksamhet.

Idén med att starta en anläggning för värmebehandlat trä uppstod då Birger var i Finland på studiebesök på en anläggning i slutet av -90 talet. Birger var då enda svensk på studiebesöket och resultatet blev att Heatwood blev den första, och hittills enda kommersiella anläggningen för ThermoWood® i Sverige.

Birgers erfarenheter från sågverksindustrin sträcker sig från början av 1970 då han anställdes på dåvarande Håstaholmen, numera Holmen Timber. Han har under åren bland annat haft befattningar som produktionschef och teknisk chef. Under dessa år har han samlat på sig mycket erfarenheter och framförallt spetskompetens inom just torkning. Idag jobbar Birger som konsult åt ett antal sågverk.

Heatwood är etablerat i Forsa utanför Hudiksvall där det förutom två torkanläggningar även finns utrustning för att klyva och hantera ThermoWood®.