Bearbetning och montering

 

Använd vassa verktyg

Eftersom värmebehandlingen gör virket sprödare rekommenderas det att man använder vassa verktyg vid bearbetning. Tänk även på att förborra träet vid skruvning och spikning nära ändytor för att undvika sprickor.

Rostfria spikar och skruvar

Thermowood® har något lägre pH än obehandlat trä varför missfärgning kan uppstå. Använd därför gärna syrafasta spikar och skruvar.

Limning

Erfarenheter från limning på Thermowood® trä visar att det fungerar som för vanligt trä, förutom vad gäller PVAc­lim. Detta lim är vattenbaserat och kräver en betydligt längre press­ och härdningstid då Thermowood® används. Vid användning av PU­lim krävs att extra mycket vatten tillsätts vid härdning då fukthalten i Thermowood® är lägre än i annat trä.

Hållfasthet

Hållfastheten i värmebehandlat trä är lägre och ej lämplig i beräknade hållfast­hetsklassade konstruktioner.

Beständighet

Den biologiska resistensen mot nedbrytning, eller den naturliga beständig­heten som den också kallas, skiljer sig mycket mellan olika träslag. Därför finns det tre standarder som klassificerar detta. EN 350-­1 är av särskilt intresse i och med att den redovisar den naturliga beständigheten hos kärnveden bland ett hundra tal kommersiellt intressanta träslag.

 

Klass 1
Mycket beständigt   

Klass 2
Beständigt

Klass 3
Måttligt beständigt  

Klass 4
Ringa beständigt  

Klass 5
Icke beständigt  

Teak

Western Red Ceder   

Sibirisk Lärk

Europeisk Lärk

Ask

Merbau

Europeisk Ek

Douglas Fir

Gran

Bok

Jarrah

Thermowood®

Valnöt

Furu

Lönn

Källa: Luleå Tekniska Universitet
Tabellen ovan inbegriper enbart trä utan kemikalier. För tryckimpregnerat virke finns andra klassificeringar som är framtagna av Nordiska Träskyddsrådet (NTR). Vid jämförelse av tryckimpregnerat virke och Thermowood® har det visat sig att Thermowood® har likvärdig eller bättre beständighet som det tryckimpregnerade alternativet.