Egenskaper

Bra motstånd mot röta och svamp

Under uppvärmningen försvinner de näringsämnen som finns i träet. Detta innebär att röta och svamp har mycket svårt att få fäste och utvecklas.

 

Formstabil

Värmebehandlat trä har mycket låg fuktkvot och absorberar mindre fukt än vanligt virke vilket ökar formstabiliteten med upp till 50 procent.

 

Ökad isoleringsförmåga

Värmebehandlat trä blir mer poröst än annat trä. Detta innebär att isolerings­förmågan ökar med ca 25–30 procent jämfört med obehandlat trä. Detta gör att Thermowood® passar utmärkt till bastulavar.

 

Miljövänligt

Tack vare de positiva egenskaper som uppstår genom värmebehandlingen behöver inga miljö­ och hälsoskadliga kemikalier användas. Det virke som används är frisk kvistsorterad furu från miljöcertifierat skogsbruk från norra Sverige. Produkten är Svanenmärkt.

 

Uttjänt virke sorteras och slängs som obehandlat trä

Thermowood® kan med fördel eldas upp eller slängas som vanligt trä. Detta till skillnad mot tryckimpregnerat virke, NTR­klassade, som måste deponeras som farligt avfall.

 

Längre livslängd

Vid värmebehandling av trä ökar livslängden, den så kallade beständigheten. Ju högre temperatur desto bättre beständighet. Däremot minskar styrkan i virket varför det är viktigt att välja värmebehandlat trä från en licensierad till­verkare.

 

Minskad sprickbildning

I och med att värmebehandlat trä är mycket formstabilt minskar sprickbild­ningen i träets yta.

 

Alternativ till ceder och tropiska träslag

Thermowood® är det perfekta miljövänliga alternativet till importerade träslag som ceder och lärk samt tropiska träslag. Anledningen är att cederträ trans­porteras långa sträckor, oftast från Kanada. Tropiska träslag transporteras även de långa avstånd och kan i vissa fall komma från miljömässigt tvek­samma skogsbruk. Tropiska träslag kräver ofta ursprungscertifikat och andra dokument för att få säljas.

 

Genomfärgad

Efter behandlingen får virket en genomgående gyllenbrun färg vilket innebär att det är enkelt att bearbeta och att klyva fram ämnen eller slipa ytor utan märkbara färgskiftningar.

 

Ingen kåda

Produkten är fri från kåda i och med att kådan försvinner under värmebe­handlingsprocessen. Kådfriheten förhindrar att färgen lossnar då kådan frigörs.