Processen

Det är sedan länge känt att trä som bränns får ökad formstabilitet och blir mer motståndskraftigt mot röta och svamp. Detta utnyttjade man redan under vikingatiden då det virke som skulle användas till pålar i bryggor brändes för att hålla längre. Dessvärre blev träet skört och torrt av att brännas. Idag har man utvecklat tekniken och på så sätt lyckats lösa dessa problem. Dagens värmebehandlade trä, ThermoWood®, har många positiva egenskaper. Virkets motståndskraft mot röta och svamp, formstabilitet och avsaknad av kemikalier är bara några av fördelarna. Värmebehandling kan användas på många träslag.

 

Så här går värmebehandlingen till:

  1. Virket värms upp till 212 grader Celsius. Uppvärmningen avslutas innan träet förkolnas.
  2. Vid uppvärmningen förändras träets kemiska struktur vilket innebär att virkets egenskaper ändras. Formstabilitet, motståndskraft mot röta och svamp samt ökad isoleringsförmåga är några av de positiva effekterna till följd av uppvärmningen.
  3. Resultatet är ett virke i en genomfärgad gyllenbrun färg. Låter man virket utsättas för sol utan att ytbehandlas först antar träet med tiden en vacker silvergrå ton.