Bastu

För bastuprodukter är två egenskaper speciellt utmärkande för värmebehandlat trä:

  • Kådan har eliminerats
  • Värmeledningsförmågan har minskat

Att värmeledningsförmågan minskat innebär att lavarna inte blir så varma och därmed behagligare att sitta på. Den vackra färgen är naturligtvis också en egenskap som tilltalar många.