Fasad

Värmebehandlat virke används till fasadpanel pga den utmärkta rötbeständigheten men också eftersom virket blir betydligt mer formstabilt. Virket kan antingen målas, oljas eller lämnas obehandlat för att få den vädergrånade och vita färgen.

Formstabiliteten gör att färgens hållfasthet håller mycket bättre, dvs att sprickor inte uppstår lika snabbt eftersom virket inte rör på sig så mycket som övrigt virke.

Kontakta oss gärna för beskrivning av profiler som finns på lager eller vilka som kan beställas.